Thứ năm, 22/10/2020 - 01:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS DÂN TỘC NỘI TRÚ

Quy chế hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường

Quy chế hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

      

UBND HUYỆN ĐAK ĐOA .    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS DT NỘI TRÚ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số: 56/QĐ-DTNT                                  Đak Đoa, ngày 27 tháng 8  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường năm học 2020-2021

     

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN ĐAK ĐOA

 

          Căn cứ điều 21 Điều lệ trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Xét năng lực và phẩm chất cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường năm học 2020-2021 gồm những ông (bà) có tên sau:

1. Bà Rơ Mah H'GLan  - Phó hiệu trưởng làm Tổ trưởng

2. Bà Phạm Thị Hương - Tổ trưởng Tổ Xã hội làm thành viên

3. Bà Lê Thị Hảo - Tổ trưởng tổ Tự nhiên làm thành viên

4. Ông Nguyễn Tiến Sĩ  - Tổ trưởng tổ QLNT làm thành viên

5. Bà Phan Thị Bảo Quyên- Giáo viên TPTĐ làm thành viên

6. Bà Phạm Thị Thu  - Nhân viên y tế làm thành viên

Điều 2. Tổ Tư vấn tâm lý học đường có nhiệm vụ thực hiện công tác tư vấn học đường tại trường THCS dân tộc nội trú huyện Đak Đoa.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

            Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

          - Như điều 1;

            - Lưu: VT.

 

                                                                               Trần Thị Thu Thủy

 

Tác giả: TPT Đội
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 152
Năm 2020 : 1.339